Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

nadrankiem
5754 23a1
Reposted fromfatique fatique viamruczenie mruczenie
nadrankiem
5754 23a1
Reposted fromfatique fatique viamruczenie mruczenie

February 17 2013

nadrankiem
3089 aa6c
nadrankiem
3273 71fa
Reposted fromkotagata kotagata
nadrankiem
Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Różewicz, Kartoteka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana

February 16 2013

nadrankiem
3765 52a1
Reposted fromim-so-retarded im-so-retarded
nadrankiem
3078 effa
ooh, baby, baby...
Reposted fromoluha oluha
nadrankiem
5618 21dc
bardzo lubię.
nadrankiem
Love Actually
nadrankiem
8284 287c
Struck by Lightning
nadrankiem
To wszystko jest takie proste. Zabiorę pani kilka minut i odejdę, ale mam obowiązek coś pani powiedzieć, a pani ma obowiązek mnie wysłuchać. Chcę powiedzieć, że to dobrze, że pani jest. Że pani jest na tym naszym świecie, taka właśnie, że ma pani osiemnaście lat, takie oczy, usta, włosy i że się pani uśmiecha. Tak powinno być.
— Różewicz, Kartoteka
nadrankiem
2023 94ad
Reposted frombylejakosc bylejakosc viarudawiedzma rudawiedzma

February 15 2013

nadrankiem
9084 640c

February 11 2013

nadrankiem
3684 a14f 500
Marcin Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromidzsobie idzsobie vialittlefool littlefool
nadrankiem
7227 392b
Reposted fromchcetylkokima chcetylkokima vialittlefool littlefool
nadrankiem
3530 b46c
Reposted fromlittlefool littlefool viacardini cardini
9134 3b3a
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacardini cardini

February 08 2013

nadrankiem
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Marek Hłasko
Reposted frombeatlegirl beatlegirl

February 07 2013

nadrankiem
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viam-jak-magia m-jak-magia
nadrankiem
9976 bcb8


Reposted fromlowlife lowlife viaIrritum Irritum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl